نویسنده = سیدجواد احمدی
تعداد مقالات: 7
1. ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 21-27

10.24200/nst.2020.1066

طاهر یوسفی؛ رامین یاوری؛ محمد قنادی مراغه؛ سیدجواد احمدی؛ هادی ملک محمد؛ احمد قریب گرکانی؛ حسین قاسمی مبتکر


3. جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 30-39

امیر حیدری؛ سیدجواد احمدی؛ محمدرضا اسدی؛ فرید اصغری‌زاده؛ پرویز اشتری


4. تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 52-57

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ امیر فتوت؛ محمدفرهاد رحیمی


5. بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 7-14

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ امیر فتوت؛ محمدفرهاد رحیمی


6. تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 43-49

لیلا مقدم بنائم؛ سعید ستایشی؛ محمد قنادی مراغه؛ سیدجواد احمدی؛ رضا قلی پور؛ محمدعلی فیروز زارع؛ سیدمحمد مزیدی؛ سیدحسن میرفلاح


7. مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات

دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 1-10

محمد قنادی؛ سید واقف حسین؛ علیرضا خانچی؛ سیدجواد احمدی؛ محمد دیلمی معزی