نویسنده = ناصر نوذری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کاهش مولیبدن موجود در محلول فروشویی اورانیم با استفاده از زغال فعال در کارخانه‌ی بندرعباس

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 54-59

احمد غدیری؛ غزاله دانشور؛ ناصر نوذری؛ شیوا مقتدری