نویسنده = محمد قنادی‌مراغه
تعداد مقالات: 1
1. حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 18-27

سیدحمید جزایری؛ مجید حیاتی آشتیانی؛ سیدنظام‌الدین اشرفی‌زاده؛ محمد قنادی‌مراغه؛ احمد نوزاد گلی‌کند