نویسنده = ارژنگ شاهور
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 57-61

10.24200/nst.2020.1071

آنیتا عالیپور؛ امیرعباس صبوری دودران؛ ارژنگ شاهور


2. ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 77-82

مهدی غلام‌پور؛ جعفر قیصری؛ غضنفر میرجلیلی؛ محمدعلی شفائی؛ لیلا شکاری؛ علی رضا معینی؛ ارژنگ شاهور


3. شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 37-47

محمدرضا قاسمی؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ غلامرضا رئیس علی؛ محمد قنادی مراغه؛ ارژنگ شاهور؛ سید محمود محاطی


4. بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 57-61

علی رضا معینی؛ مهدی غلامپور؛ جعفر قیصری؛ غضنفر میرجلیلی؛ محمدعلی شفایی؛ لیلا شکاری؛ ارژنگ شاهور


5. بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 36-43

غلامرضا رئیس علی؛ معصومه دهقانی مقدم؛ سعید حمیدی؛ مصطفی غفوری؛ عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ کوروش اربابی


6. بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 7-12

غلامرضا رئیس علی؛ سعید حمیدی؛ احسان حلاج فرد؛ ارژنگ شاهور؛ ناهید حاجیلو


7. تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 7-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ مصطفی غفوری؛ آنیتا عالیپور


8. ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL)

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 15-26

عبدالرضا سلیمانیان؛ محمد گواهی؛ مصطفی غفوری؛ ارژنگ شاهور؛ آنیتا عالیپور