نویسنده = محمد ربانی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 18-24

مجتبی امیری؛ محمد ربانی؛ فرخ قریب؛ مهدی طاهرنژاد جوزم


2. سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 14-18

سرور صادقی؛ محمد ربانی؛ مرتضی خسروی؛ فاطمه اهری هاشمی؛ ایرج بیات


3. ساخت زیست صافی به منظور جذب

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 9-12

حسین غفوریان؛ محمد ربانی؛ یاسمن ناظری؛ سرور صادقی


5. بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 31-35

حسین غفوریان؛ محمد ربانی؛ فرانک زاهدی