نویسنده = فرید اصغری زاده
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 7-11

فرید اصغری زاده؛ بهرام سلیمی؛ محمد قنادی مراغه؛ امید هوچقانی


2. بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 47-50

محمدحسن ملاح؛ فرید اصغری زاده؛ سیدمحمدکاظم کمالی


3. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی


4. تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 15-24

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه