نویسنده = رضا عسگری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی سیستم تیکنر برای جداسازی محلول فروشویی اسیدی از ذرات جامد در کارخانه اکسید اورانیوم بندرعباس

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 40-44

احمد غدیری؛ عبدالمطلب حاجتی؛ علی حسین علاقبند؛ رضا عسگری؛ علی ولیوند


2. مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک)

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 41-49

مهدی پاکدل؛ بهرام رضائی؛ رضا عسگری؛ کامران نظری