نویسنده = کامران نظری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک)

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 41-49

مهدی پاکدل؛ بهرام رضائی؛ رضا عسگری؛ کامران نظری


2. جداسازی اورانیوم از محلول فروشویی آنومالی 6 منطقه خشومی

دوره 26، جلد 36، بهار 1385، صفحه 19-26

کامران نظری؛ رقیه محمودی