نویسنده = میکائیل آبافت یگانه
تعداد مقالات: 1
1. تولید گرافیت با درجه خلوص بالا

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 56-60

رسول صدیقی؛ میکائیل آبافت یگانه؛ علی قادری؛ کامران رجبی؛ محمدرضا کرمی؛ میریعقوب هاشمی