نویسنده = علیرضا شرفی
تعداد مقالات: 1
1. ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 1-8

مینا برادران؛ سیدمحمود سادات کیایی؛ علیرضا شرفی