نویسنده = کوروش اربابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 36-43

غلامرضا رئیس علی؛ معصومه دهقانی مقدم؛ سعید حمیدی؛ مصطفی غفوری؛ عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ کوروش اربابی


2. غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 17-21

فرحناز معتمدی سده؛ اکبر خراسانی؛ سید کمال الدین شفایی؛ مهدی صالحی زاده؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ فرامرز مجد


3. بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 39-46

فرحناز معتمدی سده؛ فرامرز مجد؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ ملوک محمدبیگی ابهری


4. بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 69-75

فرحناز معتمدی؛ ملومک ابهری؛ هادی فتح اللهی؛ کوروش اربابی