نویسنده = سعید فتوره چیان
تعداد مقالات: 5
2. اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 35-42

کاظم فاطمی؛ سعید فتوره چیان؛ فاطمه اهری هاشمی؛ شکوفه احمدی


3. بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 7-16

فاطمه اهری هاشمی؛ سعید فتوره چیان


4. تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 39-46

سعید فتوره چیان؛ فاطمه اهری هاشمی؛ شکوفه احمدی


5. ارزیابی زیر ساخت کک و تأثیر آن در تولید گرافیت

دوره 21، جلد 23، پاییز 1380، صفحه 64-71

سعید فتوره چیان؛ شکوفه احمدی