نویسنده = نرگس نشان
تعداد مقالات: 2
1. القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما)

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 29-34

مسعود رحیمی؛ فرامرز مجد؛ ابراهیم جهانگیرزاده؛ سیروس ودادی؛ اسفندیار رحمانی؛ نرگس نشان


2. تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 23-26

بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ نرگس نشان