نویسنده = حمید رفیعی
تعداد مقالات: 7
1. جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 1-6

رامین یاوری؛ علیرضا خانچی؛ حمید رفیعی؛ محمد قنادی مراغه؛ میرعلی فرجزاده


2. بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 29-33

حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ بهنام ناصریان؛ حمید رفیعی؛ میترا مطلوبی؛ محمد بابایی


3. تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین

دوره 22، جلد 25، پاییز 1381، صفحه 9-15

امیررضا جلیلیان؛ بهروز شیرازی؛ حمید رفیعی


4. برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 47-55

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ حمید رفیعی؛ محمدصادق حبی؛ علی خراسانی


5. تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 10-18

حمید رفیعی؛ حسین ارباب زوار؛ سیما عوض مقدم


6. سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان

دوره 19، جلد 18، بهار 1378، صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ حسین آفریده؛ عباس شفیعی؛ حمید رفیعی؛ رضا نجفی


7. تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون

دوره 8، جلد 8، زمستان 1367، صفحه 45-55

حمید رفیعی؛ عباس اولیاه؛ ایرج نواب پور