نویسنده = اکبر حریری
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 17-24

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ امیرحسین فرهبد


5. ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی

دوره 9، جلد 9، زمستان 1368، صفحه 33-41

اکبر حریری؛ س. ع گلپایگانی؛ م ترکاشوند


6. لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت

دوره 5، جلد 5، زمستان 1364، صفحه 109-10

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ احمد کرمی؛ فردین اردوانی


7. بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند

دوره 3، جلد3، پاییز 1362، صفحه 62-79

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ فردین اردوانی؛ علی اصغر یراقچی