نویسنده = مجید آرم
تعداد مقالات: 2
2. لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا

دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 57-65

فریدون سلطانمرادی؛ سعید جلوانی؛ سعید بهروزی نیا؛ مجید آرم