نویسنده = ناصر هنرجو
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 39-45

ناصر هنرجو؛ شهلا محمودی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسین غفوریان؛ عباس علیمحمدی