نویسنده = اقدس مهدیزاده
تعداد مقالات: 1
1. کاستن آلودگی‌های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 35-41

اقدس مهدیزاده؛ نیره فلاح نژاد تفتی