نویسنده = علیرضا سدرپوشان
تعداد مقالات: 1
1. روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 25-29

سیدمرتضی فامیل فرنیا؛ سیدحسین توحیدی؛ علیرضا سدرپوشان؛ هوشنگ شکیبا