نویسنده = ضرغام اسداللهی
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 15-17

عبدالجواد نوین روز؛ هوشنگ بختیاری؛ پروین سرآبادانی؛ حسین صدری؛ ضرغام اسداللهی؛ هوشیار سیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمود محاطی؛ معصومه شربتداران؛ محمدمهدی احسانی؛ حسن نورکجوری؛ جواد گروسی؛ بابک زینلی


2. عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 23-30

عبدالجواد نوین روز؛ ضرغام اسداللهی؛ پروین بلاش آبادی