نویسنده = مهدی ناصری تفتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 17-22

مهدی ناصری تفتی؛ فاطمه یوسفی؛ محمد رضازاده؛ حسین سبزی؛ رامین اوجانی


2. بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 57-67

مهدی ناصری تفتی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ اسفندیار رحمانی


3. بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 64-71

مهدی ناصری تفتی؛ محمد رضازاده؛ فاطمه یوسفی؛ سامیه رئیسی؛ رامین اوجانی؛ عباس ترکمن