نویسنده = علی محمد لطیفی
تعداد مقالات: 1
1. جذب وتلغیظ اورانیم به وسیله باکتری جدید MGL-75

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 31-37

حسین غفوریان؛ علی محمد لطیفی؛ فریدون ملک زاده