نویسنده = محمدصادق ربانی
تعداد مقالات: 2
2. زئولیت زایی در آندزیتهای جنوب کهریزک

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 63-77

کمال الدین بازرگانی؛ محمدصادق ربانی