نویسنده = هاشم نجات
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 29-37

کمال صابریان؛ محمد قنادی مراغه؛ پرویز اشتری؛ هاشم نجات