نویسنده = منوچهر اولیاء زاده
تعداد مقالات: 1
1. فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 42-52

محمدرضا قادری؛ بهرام سامانی؛ منوچهر اولیاء زاده