نویسنده = عباس ترکمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 64-71

مهدی ناصری تفتی؛ محمد رضازاده؛ فاطمه یوسفی؛ سامیه رئیسی؛ رامین اوجانی؛ عباس ترکمن