نویسنده = حسین بهمنیار
تعداد مقالات: 1
1. اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار

دوره 19، جلد 20، تابستان 1378، صفحه 32-36

محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ مهدی پناهی؛ حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی