نویسنده = ناصر بنایی
تعداد مقالات: 4
2. رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 37-43

ناصر بنایی؛ نجات فری پور؛ کریم حسین میخچی


4. مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2

دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 85-95

صفدر حبیبی؛ ناصر بنایی؛ صدیقه جلالی