نویسنده = حبیب اله مینو
تعداد مقالات: 1
1. پیش یونش در توکامک الوند IIC

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 45-49

مارکوس آواکیان؛ حبیب اله مینو؛ ساکو آواکیان؛ جهانگیر بهروزی نیا