نویسنده = نازآفرین فلاحیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 1-13

اصغر صدیق زاده؛ حسین غفوریان؛ نازآفرین فلاحیان