نویسنده = محمدرضا امامی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 25-29

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند


2. روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48

دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 73-88

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند