نویسنده = محمدکاظم رسولی
تعداد مقالات: 1
1. ملزومات طراحی وساخت سوختهای سرامیکی

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 31-49

محمدکاظم رسولی؛ منوچهر روشن ضمیر