نویسنده = سید مرتضی مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C]

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 75-83

حجت اله مطلوبی؛ سید مرتضی مهرداد