نویسنده = علی اکبر بیدختی
تعداد مقالات: 2
1. مدل ریاضی پخش یک گاز سنگین رادیواکتیو یا سمی در محیط

دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 75-83

علی اکبر بیدختی


2. بعضی مسائل مکانیک سیالات با اثر شناوری

دوره 11، جلد 10، بهار 1370، صفحه 43-56

علی اکبر بیدختی