نویسنده = مسعود بیت اللهی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات پرتوزایی رادیم -266 از چشمه های آبگرم رامسر

دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 97-102

هدایت اله میرزایی؛ مسعود بیت اللهی