نویسنده = سیاوش مشفق همدانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی

دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 36-64

سیاوش مشفق همدانی؛ علی اصغر یراقچی؛ فاطمه مداح؛ فریدون سلطانمرادی؛ محمدحسین بینش مروستی


2. آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری

دوره 3، جلد3، پاییز 1362، صفحه 25-50

سیاوش مشفق همدانی؛ فریدون سلطان مرادی؛ محمدحسین مروستی؛ محمدتقی طینتی


3. طرح وساختمان و طرز کاریک لیزر هلیوم - نئون

دوره 2، جلد 2، پاییز 1361، صفحه 48-59

یوسف کهن زاده؛ علی اصغر یراقچی؛ سیاوش مشفق همدانی