نویسنده = محمدتقی طینتی
تعداد مقالات: 1
1. آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری

دوره 3، جلد3، پاییز 1362، صفحه 25-50

سیاوش مشفق همدانی؛ فریدون سلطان مرادی؛ محمدحسین مروستی؛ محمدتقی طینتی