نویسنده = هاکوپ نرسسیان
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک اکسیداسیون زیرکالوی -4 در درجه حرارتهای بالا و اثر حلالیت اکسیژن در سختی ان

دوره 1، جلد 1، تابستان 1360، صفحه 38-56

هاکوپ نرسسیان؛ سعید میرفندرسکی؛ مجید اسماعیلی مکرم