کلیدواژه‌ها = زعفران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 16-25

محسن برزگر؛ مرضیه سیحون؛ محمد علی سحری


2. ایجاد تنوع ژنتیکی به ‌وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه‌های نارس بنه زعفران

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 41-46

سیدجلال رستگاری؛ سیروس ودادی؛ سیدمحمود غفاری