کلیدواژه‌ها = لایه‌ی مبدل
تعداد مقالات: 1
1. دزیمتری گاما و نوترون در میدان‌های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 8-13

حسین ذکی دیزجی؛ فریدون عباسی دوانی؛ طیب کاکاوند