کلیدواژه‌ها = کالیبراسیون
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 18-23

حسین پوربیگی؛ سعدی پورعلی؛ مجتبی مستجابالدعواتی؛ سعید باقری


2. پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 17-22

سیدمهدی حسینی پویا؛ مهران طاهری؛ فرزانه ترابی نبیل؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی


3. بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 7-12

غلامرضا رئیس علی؛ سعید حمیدی؛ احسان حلاج فرد؛ ارژنگ شاهور؛ ناهید حاجیلو