کلیدواژه‌ها = کود بهداشتی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 24-33

رامسینا بت عیشو؛ خدیجه قطبی کهن؛ فرحناز نبردی؛ رویا رفیعی