کلیدواژه‌ها = a)3H
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 17-21

فلامرز ترک زاده؛ محسن چیت سازان مقدم؛ پرویز حسین خانی