کلیدواژه‌ها = تابش‌دهی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 24-33

رامسینا بت عیشو؛ خدیجه قطبی کهن؛ فرحناز نبردی؛ رویا رفیعی


2. ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 72-79

مرضیه حیدریه؛ فرحناز معتمدی سده؛ مهدی سلطانی؛ محمد افشار نسب؛ سعید رجبی فر


3. غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 17-21

فرحناز معتمدی سده؛ اکبر خراسانی؛ سید کمال الدین شفایی؛ مهدی صالحی زاده؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ فرامرز مجد