کلیدواژه‌ها = اثر تلفیقی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس زیره‌ی سبز در مدیریت خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 88-95

سیده مهسا بحرینی؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ علی احدیت