کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 1-11

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده؛ بهروز رکرک