کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر پرتودهی با پرتو گاما بر جوانه زنی و برخی از ویژگی های ریخت شناسی گیاهچه-های غلات، حبوبات و سبزیجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سمیرا شهبازی


2. بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

رضا تقی زاده؛ یاشار داودی


3. تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 93-104

سیداحمد سادات نوری؛ فاطمه امینی؛ بهروز فوقی؛ زهرا حمیدی؛ نیر اعظم خوش خلق سیما