کلیدواژه‌ها = پنتتروتاید
تعداد مقالات: 1
1. تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 25-34

سید یوسف فضائلی حسینی‌نژاد؛ مصطفی عرفانی