کلیدواژه‌ها = سازوکار جذب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 53-63

علی اصغر قربانپور خمسه؛ سینا پوریان؛ سهرابعلی قربانیان