کلیدواژه‌ها = خالص‌سازی
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 11-20

10.24200/nst.2020.1065

کاظم فاطمی؛ محمدتقی نژاد کرد؛ مسعود حبیبی زارع


2. تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 81-88

راحله خطیری؛ حیدر فری‌پور؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ زهرا درریز؛ بهزاد ارحامی؛ نوراله علی اکبری؛ اسماعیل جنگجو